Έλινος Ξινόμαυρο Νάουσσα

Ροζέ

Τύπος: Ροζέ Ξηρός

Κατηγορία: Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη

Ποικιλιακή σύνθεση: Ξινόμαυρο Νάουσας

Αλκοολικοί βαθμοί: 12% vol

Δυνατότητα Παλαίωσης: 1 με 3 χρόνια