Πιστοποίηση

Στο οινοποιείο Έλινος τηρούνται όλες οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα με το Πρότυπο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 22000:2005.

Επιπλέον ο αμπελώνας μας φέρει την πιστοποίηση του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίσησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ.