Contact Us

Elinos S.A.
Organic Vineyard D. Taralas
 
   
VERIA
Fiteia 59100
Tel. 23310-64474
Fax 23310-64474
Mobile Tel. 6936490424, 6936515265
THESSALONIKI
Bizaniou 65 Pournari - Pylaia 55535
Tel. 2310-308226, 2310-312783
Fax 2310-312783
Mobile Tel. 6973029499

Email: c.taralas@elinos.gr

 

Sales Manager
Tarala Nikoleta
Tel. 6976746175

 

 
Contact Form  
Name:
Email:
Message:
   
 
   
  Reset