Εκθέσεις

Σελίδα στο Facebook2015-08-07
Please visit our winery's page - Elinos winery - for the latest news on Facebook!!

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ 20102010-09-08
Σας προσκαλούμε στην έκθεση ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ 2010 που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2010 στην Αποθήκη Γ΄ στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης. Εκεί θα μπορέσετε να πραγματοποιήσετε μια γευστική δοκιμή των οίνων εξαιρετικής ποιότητας που παράγονται στους Βιολογικούς Αμπελώνες Δ.Ταραλά.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΒΟΡΟΙΝΑ 20102010-09-01
Σας προσκαλούμε στα Βοροινά που θα πραγματοποιηθούν στην Πλατεία Αριστοτέλους το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2010.Εκεί θα μπορέσετε να πραγματοποιήσετε μια γευστική δοκιμή των οίνων εξαιρετικής ποιότητας που παράγονται στους Βιολογικούς Αμπελώνες Δ.Ταραλά.

Επόμενη Σελίδα